Martı Otel İşletmeleri A.Ş.’nin 2023 mali yılı ilk 6 aylık net dönem karı 142,8 milyon TL oldu

24.11.2023
A+
A-
Martı Otel İşletmeleri A.Ş.’nin 2023 mali yılı ilk 6 aylık net dönem karı 142,8 milyon TL oldu

Martı Otel İşletmeleri A.Ş., 2023 Mali Yılı İlk 6 Aylık Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Değerlendirmesi’ni KAP’a açıkladı. Açıklamaya göre Martı Otel İşletmeleri A.Ş.’nin geçen yılın aynı dönemine göre satışları yüzde 61 artışla 486,2 milyon TL’ye, FAVÖK yüzde 49’lık artışla 151,5 milyon TL’ye ulaştı. Şirketin net dönem karı ise 142,8 milyon TL oldu.

Martı Otel İşletmeleri A.Ş., 2023 mali yılı ilk 6 aylık dönemde; başarılı geçen 2022 yılının aynı dönemine göre, konaklama ve deniz bağlama sayılarında da gelişme kaydetti.

KAP’a yapılan Martı Otel İşletmeleri A.Ş. 2023 Mali Yılı İlk 6 Aylık Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Değerlendirmesi’nde şu detaylar yer aldı:

MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.

2023 MALİ YILI İLK 6 AYLIK KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMESİ

  • Satışlar geçen yıla göre yüzde 61 oranında artarak 486,2 milyon TL’ye yükseldi
  • Net Karı 142,8 milyon TL oldu
  • FAVÖK yüzde 49’lık artışla 151,5 milyon TL’ye ulaştı

Sezon Temmuz ayının ortasından itibaren ivme kazandı

Ülkemizde yaşanan deprem felaketinin, Avrupa ve İngiltere kaynaklı erken rezervasyonlara geçici de olsa yarattığı olumsuz etki, sürmekte olan Ukrayna savaşının, ülkemizin en önemli kaynak pazarlarından biri olan Rus pazarında alım gücünde yarattığı düşüş, ve sektörün enflasyondan kaynaklı yaşadığı maliyet artışları gibi etkenlerden ötürü, özellikle Haziran ayının sonuna kadar düşük bir tempo ile ilerleyen turizm sezonu, Kurban bayramının ardından ivme kazanarak, sezonun kalan bölümünde doluluklarda iyi bir seviyeye ulaşılmasına rağmen, karlılık adına beklentilerin gerisinde kalmıştır. Deniz turizminde ise artmaya devam eden liman bağlama talebiyle büyüme ve fiyatlardaki artış devam etmiştir.

Geceleme ve deniz bağlama sayısındaki artış devam etti

2022 yılında gerçekleşen sermaye arttırımının ardından Martı Myra ve Martı Resort tesislerimizde geçtiğimiz kış yapılan kapsamlı renovasyon çalışmalarını müteakip, bu sezon konaklama tesislerimizin toplamında yüzde 7’lik artışla 264.164 yatak gecelemeye ulaşılmıştır. Şirketimizin diğer faaliyet kolu olan marinacılık tarafında ise gecen seneye göre deniz bağlamalarda yüzde 8’lik artış kaydedilmiştir

TL bazında ciro yüzde 61, FAVÖK yüzde 49, arttı

Martı Otel İşletmeleri A.Ş, 01.04.2022-30.09.2022 tarihli Özel hesap dönemi (ilk 6 aylık dönem) 301,1 milyon TL olan konsolide cirosunu 01.04.2023-30.09.2023 Özel hesap döneminde (ilk 6 aylık dönem) %61 oranında arttırarak 486,2 milyon TL’ye yükseltmiş, FAVÖK ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %49’lık artışla 101,3 milyon TL’den 151,5 milyon TL’ye ulaşmıştır.

Şirketimiz 01.04.2023-30.09.2023 döneminde operasyonel olarak başarılı bir yıl geçirmiş Konsolide net karlılığı 142,8 Milyon TL’ye ulaşmıştır.

 

‘’Özet Konsolide Gelir tablosu TL Cinsinden verileri aşağıda karşılaştırmalı olarak verilmiştir.’’

ÖZET KONSOLİDE GELİR TABLOSU (TL)
  01.04.2023-30.09.2023 01.04.2022-30.09.2022 Değişim %
Satışlar   ₺ 486,260,449   ₺ 301,116,427 61%
Brüt Kar   ₺ 270,296,463   ₺ 149,511,470 81%
Esas Faaliyet Karı   ₺ 83,131,902   ₺ 71,722,002 16%
FAVÖK   ₺ 151,524,042   ₺ 101,384,575 49%
Net Dönem Karı   ₺ 142,801,377   ₺ (53,607,279) N/A

 

 

Toplam Kaynak ve Özkaynaklar arttı

 

Şirketimizin Konsolide Özkaynakları önceki yıl aynı döneme göre 1,55 milyar TL’den %322 artış göstererek 01.04.2023-30.09.2023 döneminde (ikinci çeyrek) 6,5 milyar TL’ ye Toplam Kaynaklar da %158 artış ile 3,9 milyar TL’den 10,2 milyar TL’ye ulaşmıştır.

 

Kısa vadeli borçların Toplam Borçlara oranı düştü

 

Martı Otel İşletmelerinin A.Ş, 01.04.2023-30.09.2023 (ilk 6 aylık) hesap döneminde geçen yılın aynı dönemine göre, geçtiğimiz yıl yapılan sermaye arttırımının etkisiyle azalan kısa vadeli borçlardaki düşüş devam etmiş ve şirket likiditesi artmış, borç özkaynak rasyosunda geçen yılın aynı dönemine göre %63 oranında pozitif yönlü iyileşme gerçekleşmiştir.

 

                                              01.04.2023-30.09.2023 01.04.2022-30.09.2022 Değişim %
Borç / Özkaynakoranı 0.57 1.56 63%
K.V.Borç /Toplam Borç 0.18 0.16 13%


Şirketin duran varlıkları yüzde 103 artışla 6,2 milyar TL’ye ulaşmıştır

Şirketin konsolide Duran Varlıkları geçen yılın aynı dönemine göre %190 artış göstererek 01.04.2023-30.09.2023 (ikinci çeyrek) döneminde 10,07 milyar TL’ye ulaşmıştır. Martı Otel İşletmeleri A.Ş.’nin bir iştiraki olan Martı GYO A.Ş. bünyesindeki varlık portföyünün de değerlenme ivmesinin artarak devam edeceği tahmin edilmekte olup bu durumun şirketimizin konsolide bilançosuna olumlu yansımaya devam etmesi beklenmektedir.

 

 

’’Özet Konsolide Bilanço tablosu TL Cinsinden verileri aşağıda karşılaştırmalı olarak verilmiştir.’’

 

                                               01.04.2023-30.09.2023  01.04.2022-30.09.2022  Değişim %
Dönen Varlıklar   ₺ 210,567,390   ₺ 506,070,802 -58%
Duran Varlıklar   ₺ 10,070,221,547   ₺ 3,471,785,659 190%
Finansal Borçlar   ₺ 3,355,268,028   ₺ 2,241,161,597 50%
Özkaynaklar   ₺ 6,539,312,891   ₺ 1,551,138,362 322%
Toplam Kaynaklar   ₺ 10,280,788,937   ₺ 3,977,856,461 158%

 

 

 

GELECEĞE YÖNELİK DEĞERLENDİRMELER*

2024 sezonunda tesislerimizdeki geceleme sayısında yüzde 20’den fazla artış olacağı düşünülmektedir

Her sene Kasım ayının başında Londra’da gerçekleşen dünyanın sayılı turizm fuarlarından World Travel Market (WTM) ardından yayınlanan Küresel Seyahat Raporuna göre, Türkiye’nin 2024 yılında Avrupa’nın Fransa’yı geride bırakarak İspanya’nın ardından Avrupa’nın en büyük ikinci pazarı olacağı tahmin edilmektedir.

Önümüzdeki sezona yönelik olarak özellikle İngiliz, Avrupa, Balkan – Baltık ve Yurtiçi pazarlarından talep artışı beklenmekte, Rus pazarında ise bu seneki çizginin devam edeceği öngörülmektedir.

Bu doğrultuda yani alternatif pazarlara yönelerek Pazar çeşitliliğinin çoğaltılması ve ek olarak çevrimiçi kanallarda direk satışların arttırılması planlanmaktadır. Bahsi geçen planlamalar doğrultusunda 2024 sezonunda tesislerimizdeki geceleme sayısının 2023 sezonuna göre genel toplamda yüzde 20’den fazla artması beklenmektedir.

 

Geçtiğimiz kış tesislerimizde gerçekleştirilen kapsamlı renovasyon çalışmalarının satış fiyatlarına olumlu etkilerinin de önümüzdeki sezonda belirginleşeceği düşünülmektedir. Ayrıca, bu yıldan itibaren 12 ay hizmet verecek olan Martı Resort Hotel tesisimizin kış operasyonlarının özellikle kurumsal pazara yönelik faaliyetleri ile, şirket cirolarına olumlu etkisi olacağı öngörülmektedir.

 

Marina işletmeciliğinde talep artışının devam etmesi beklenmektedir

Şirketimizin diğer faaliyet konusu marina işletmeciliğinde de son üç yıldır gözlemlenen talep artışının ve bu artışın fiyatlamaya olumlu şekilde yansımasının devam edeceği öngörülmektedir. 2023 sezonunu %79 doluluk ile kapatması planlanan tesisimizde, 2024 sezonunda %85 doluluk gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

 

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.